Hoppa till innehåll
Hem » Levitra

Levitra

Levitra är ett läkemedel som kallas för PDE5-hämmare. Det verksamma ämnet i Levitra är dock, till skillnad från sildenafil i Viagra, vardenafil. Detta var det tredje läkemedlet i gruppen PDE5-hämmare som släpptes på marknaden efter sildenafil och tadalafil.

Levitra används vid erektil dysfunktion och detta sker på det viset att läkemedlet hämmar ett särskilt enzym som kallas för fosfodiesteras typ 5. Detta gör så att blodflödet till penis ökar så att svällkropparna kan fyllas med blod.

Köpa Levitra i Sverige

LogoNamnReceptFri fraktInfo
logoHealth ExpressIngår i prisetBesök
logoEuroClinixIngår i prisetBesök
logo121DocIngår i prisetBesök

Om Levitra

Levitra är receptbelagd medicin, vilket innebär att man endast kan få tag i det genom att en läkare skriver ut ett recept. Detta är ett sådant problem som vissa finner lite jobbigt och kanske till och med pinsamt att tala om, vilket kan resultera i att man antingen struntar i att söka hjälp, eller att man testar olagliga piller för att man vill slippa träffa en läkare och tala om problemet. Detta avråds man, naturligtvis, från, eftersom det är livsfarligt att använda sig av läkemedel som inte gått igenom läkemedelsverkets kontroller.

Hur man köper Levitra online?

Levitra ingår inte i högkostnadsskyddet, vilket innebär att du får betala alla kostnader på egen hand. Då det är vanligt att mediciner ingår i högkostnadsskyddet så kanske det kan tyckas lite svårt att komma ihåg att inte räkna in denna medicin (om man tar andra samtidigt) för att se när det är dags för att inte betala något på en tid. Det vänjer man sig dock vid snabbt, precis som med andra mediciner som inte ingår i högkostnadsskyddet.

Varför får män erektil dysfunktion?

Erektil dysfunktion, eller svårighet att få stånd, är ingen ovanlighet, utan det kan drabba unga som gamla i olika situationer. Om det sker vid upprepade tillfällen så kan det vara en god idé att söka hjälp, eftersom det är främst i de fall då det sker vid enstaka tillfällen som man inte behöver oroa sig.

Ofta finns det en rimlig förklaring till att det händer, så som trötthet, högt intag av alkohol, stress med mera, men för att förstå vad som händer så är det bra att först veta vad som sker i kroppen när man får stånd. För att penis ska fyllas med blod och bli större och styv så ska flera olika saker samspela, så som känslor, nervsystem, blodkärl, muskler och bindväv.

Följande händer i din kropp vid erektion:

 • Först och främst: ett stånd börjar i hjärnan! Synintryck, beröring, doft etcetera stimulerar särskilda nervbanor och nervimpulser skickas från hjärnan till blodkärlen i penis när man blir sexuellt upphetsad av en eller annan anledning
 • Vid sexuell stimulans vidgas penisens blodkärl och blodflödet ökar kraftigt. Det finns svällkroppar med hålrum i penisen och nervimpulserna gör att de muskler som omger svällkropparnas hålrum slappnar av. När detta sker så kan hålrummen fyllas med blod och när detta sker så hindras blodet från att rinna ut igen, vilket resulterat i en penis som är större och styv

När ovan inte fungerar så är det erektil dysfunktion det handlar om. Oavsett om det är på det viset att man lider av detta ytterst sällan, eller om det är ett vanligt förekommande problem så är det samma samspel mellan känslor, nervsystem, blodkärl, muskler och bindväv som inte fungerar.

När du inte kan få stånd är det så att stimulansen från nervtrådarna blir störda eller avtar och då drar musklerna ihop sig och tillflödet av blod avtar. Svällkropparna minskar i storlek, trycket på bindväven avtar och blodet rinner ut från penisen igen och detta resulterar i att ståndet försvinner.

Psykologiska orsaker till erektil dysfunktion

Det är, som nämnt, inte något ovanligt att man någon gång har svårt att få stånd, eller att man har svårt att behålla ståndet. Det finns mängder av olika orsaker som kan ligga bakom problemet, men som tur är så finns det också många hjälpmedel, läkemedel och behandlingar som gör det möjligt för de flesta att få tillbaka förmågan att få stånd.

Ofta är det psykologiska faktorer som ligger bakom, vilket inte är ovanligt när det kommer till fysiska besvär. Det är mycket som kan gå fel med kroppen när man inte mår som man ska psykiskt.

Några vanliga psykologiska orsaker till erektil dysfunktion är följande:

 • depression
 • prestationsångest
 • förvirring gällande känslor för sexpartnern
 • trötthet
 • nervositet
 • ångest
 • stress
 • problem i relationen (om man har sex med en person man har en kärleksrelation till)

Om man känner sig avslappnad och bekväm så brukar det bli bättre, men det är vanligt att det är just psykologiska faktorer som strular till det även för unga män.

Andra orsaker + vad man kan göra själv

Naturligtvis är det så att det även finns andra orsaker till erektil dysfunktion och några av de orsakerna är följande:

 • diabetes
 • åderförkalkning
 • högt blodtryck
 • prostatacancer
 • MS samt andra neurologiska sjukdomar
 • för högt intag av alkohol
 • rökning
 • vissa läkemedel, så som exempelvis blodtrycksmedel och viss psykofarmaka
 • låga nivåer av testosteron
 • stillasittande

Vad man kan göra själv är först och främst att se över sina levnadsvanor. Om man har en sjukdom eller ett tillstånd som påverkar ens förmåga att få stånd så är det inte mycket man kan göra själv. Man ska dock alltid rådfråga en läkare, för det finns många olika sätt på vilka man kan bli hjälpt, så man ska inte misströsta innan man har försökt med det som kan göras utifrån ens egen situation.

Är det på det viset att man dricker mycket, röker mycket och lever ett allmänt osunt liv så kan man förbättra sin förmåga till att få stånd på egen hand. Det hjälper att börja motionera, att sluta röka och att dra ner på drickandet, eller sluta helt.

Hur fungerar Levitra?

Genom att använda sig av en medicin som Levitra så hämmas, som nämnt ovan, det enzym som kallas fosfodiesteras typ 5 och det gör alltså så att blodflödet till penis ökar så att svällkropparna kan fyllas med blod.

Likt Viagra är det så att man inte får någon effekt av Levitra utan sexuell stimulering. Det finns således ingen anledning att ta läkemedlet om man inte ska ha sex, utan det är endast i den typen av situationer som Levitra är gynnsamt.

Köpa online Viagra lagligt här.

Då det är så att åtminstone 1 av 10 män någon gång har problem med att få eller att bibehålla en erektion så är läkemedel som Levitra, Viagra med flera vanligt förekommande och det är många som använder denna typ av läkemedel mer eller mindre ofta.

Levitra kommer i form av tabletter som man tar en halvtimme till en timme före sex. Vad gäller dosering så kommer du att få en dos som är särskilt anpassad till dig. En vanlig dos är 1 tablett på 10 mg, men dosen kan höjas till 20 mg alternativt sänkas till 5 mg.

Finns det några biverkningar av Levitra?

När det kommer till eventuella biverkningar så är det, precis som med andra läkemedel, på det viset att det finns biverkningar som är mer eller mindre vanliga. Vissa upplever inte några biverkningar alls, medan andra upplever så många att det blir svårt att fortsätta med läkemedlet.

Här följer eventuella biverkningar av Levitra enligt FASS.se:

 • MYCKET VANLIGA BIVERKNINGAR (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): huvudvärk
 • VANLIGA BIVERKNINGAR (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): yrsel, blodvallning, nästäppa eller rinnande näsa, magbesvär
 • MINDRE VANLIGA BIVERKNINGAR (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): svullnad av hud och slemhinnor som innefattar svullnad av ansikte, läppar pc svalg, sömnbesvär, domningar och minskad känslighet för beröring, sömnighet, synpåverkan så som röda ögon, påverkan på färgseendet, ögonsmärta- och obehag, ljuskänslighet, ringning i öronen, ökad hjärtfrekvens eller hjärtklappning, andnöd, nästäppa, sura uppstötningar, magkatarr, ont i magen, diarré, kräkningar, illamående, muntorrhet, förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet, hudutslag, hudrodnad, rygg- eller muskelvärk, ökning av muskelenzym i blodet, muskelstelhet, förlängda erektioner, sjukdomskänsla
 • SÄLLSYNTA BIVERKNINGAR (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): inflammation i ögat, allergisk reaktion, ångest, svimning, minnesförlust, krampanfall, ökat tryck i ögat, ökat tårflöde, påverkan på hjärtat, högt eller lågt blodtryck, näsblod, påverkan på resultaten av blodprover för att undersöka leverfunktionen, överkänslighet hos huden för solljus, smärtsamma erektioner, bröstsmärta
 • MYCKET SÄLLSYNTA ELLER INGEN KÄND FREKVENS (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare eller frekvens kan inte beräknas från tillgänglig data): blod i urinen, penisblödning, blod i sperman

Andra mediciner samtidigt?

Alltid när man tar fler än en medicin så riskerar man att de kommer att påverka varandra. Det kan leda till att man får ta en annan medicin än vad det var tänkt från början, eller så kan det blir som så att man får ändra doseringen så att det fungerar med de olika medicinerna utan problem.

Man ska alltid tala med sin läkare om de mediciner man redan tar då det är väldigt viktigt att de inte påverkar varandra negativt. Bland annat ska man inte kombinera Levitra med nitrater eller hiv-proteashämmare. Man ska inte heller kombinera Levitra med andra läkemedel mot impotens.

Även naturläkemedel ingår i detta, så är det så att du tar naturläkemedel av ett eller annat slag ska du tala om det för läkaren då det påverkar bedömningen.

En annan sak man alltid ska koma ihåg när man tar mediciner är att grapefrukt i alla former kan minska kroppens förmåga att göra sig av med läkemedlet och det kan leda till att man får en kraftigare effekt av läkemedlet. Detta medför även större risk för biverkningar.

Varför välja Levitra?

Levitra förblir vanligtvis effektivt i din kropp i 4-5 timmar efter att ha tagit det oralt. Under den aktiva verkan av Levitra kommer du inte att ha en kontinuerlig erektion under denna period, men den erektionen kommer att förbättras med sexuell upphetsning under denna tidsperiod.

Om du tar Levitra för första gången

Levitra online finns att köpa i tre styrkor inklusive 5 mg, 10 mg och 20 mg doser. Den vanliga startdosen av detta läkemedel för impotens hos män är 10 mg. Det bör tas 1 till 2 timmar före samlag. 10 mg Levitra tablett motsvarar cirka 50 mg Viagra. Detta betyder att denna medicin är lite starkare. Du ska inte ta Levitra mer än en gång dagligen. Till exempel är Levitra 20 mg munsönderfallande tabletter en löslig form av vardenafilsubstans som har en snabbare effekt än ett piller som sväljs.

Levitra dosering

Levitra 5mg förpackning
Levitra 10mg förpackning
Levitra 20mg förpackning
 • Levitra 5mg rekommenderas när 10 mg är mycket effektivt.
 • Levitra 10 mg är en startdos som rekommenderas för de flesta patienter som tar detta läkemedel för första gången.
 • Levitra 20mg är en högre styrka för män som inte reagerar på 10 mg.