Hoppa till innehåll
Hem » Spedra

Spedra

Spedra tillhör en grupp läkemedel där blodkärlen utvidgas och man använder detta läkemedel för att behandla erektil dysfunktion (impotens). Läkemedlet hamnar inom kategorin PDE5-hämmare, vilka är läkemedel som verkar genom att förhindra den nedbrytande effekten som PDE5 har.

Efter att Viagra, som var den första PDE5-hämmaren att släppas på marknaden, kom ut så har ett antal andra varianter dykt upp.

Just Spedra kom ut på marknaden 2013, medan Viagra kom redan 1998. mellan dessa två läkemedel så har även Cialis (2002) och Levitra (2003) lanserats. Det är läkemedel som fungerar på samma sätt, så det är endast tillverkaren som skiljer sig åt.

Spedra pris

Hos Euroclinix

TablettAntalPrisReceptMer info
Spedra4 tabletter (200mg)1029.00 krIngår i prisetBegär recept »
Spedra8 tabletter (200mg)1769.00 krIngår i prisetBegär recept »
Spedra12 tabletter (200mg)2469.00 krIngår i prisetBegär recept »
Spedra16 tabletter (200mg)3069.00 krIngår i prisetBegär recept »
Spedra32 tabletter (200mg)5489.00 krIngår i prisetBegär recept »

* Pris: Vi gör vårt bästa med att hålla alla priser uppdaterade men priserna kan ändras av respektive företag när som helst utan förvarning. Dubbelkolla alltid hos företaget så att priset är rätt.

Hos Healthexpres

TablettAntalPrisReceptMer info
spedra förpackning 4 tabletter (200mg)1029.00 krIngår i prisetBegär recept »
Spedra8 tabletter (200mg)1769.00 krIngår i prisetBegär recept »
Spedra12 tabletter (200mg)2469.00 krIngår i prisetBegär recept »
Spedra16 tabletter (200mg)3069.00 krIngår i prisetBegär recept »
Spedra32 tabletter (200mg)5489.00 krIngår i prisetBegär recept »

Hos 121doc

TablettAntalPrisReceptMer info
Spedra4 tabletter (200mg)1029.00 krIngår i prisetBegär recept »
Spedra8 tabletter (200mg)1769.00 krIngår i prisetBegär recept »
Spedra12 tabletter (200mg)2469.00 krIngår i prisetBegär recept »
Spedra16 tabletter (200mg)3069.00 krIngår i prisetBegär recept »
Spedra32 tabletter (200mg)5489.00 krIngår i prisetBegär recept »
hur man köper spedra online

Vad är Spedra?

Spedra har avanafil som aktiv substans och förutom att det är den aktiva substansen i just Spedra så är det även så att man finner avanafil i läkemedlet Stendra.

Likt sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra), tadalafil (Cialis) så är Spedra ett receptbelagt läkemedel, vilket innebär att man inte kan köpa detta läkemedel receptfritt på apotek.

För att man ska kunna få denna typ av läkemedel krävs det att man först träffar en läkare och sedan så avgör hen huruvida det är lämpligt eller ej att man tar Spedra, eller något av de andra läkemedlen i samma kategori.

spedra förpackning

Till skillnad från Cialis (tadalafil) så är inte Spedra (avanafil) långtidsverkande, utan det är korttidsverkande. Man tar det en stund innan sexuell aktivitet för att man ska kunna ha stånd under sexakten och sedan upprepar man bara behandlingen varje gång man har sex.

Det krävs sexuell stimulering för att Spedra ska fungera och den rekommenderade dosen är 100 mg och man tar läkemedlet efter behov cirka 15-30 minuter före sexuell aktivitet. Dosen kan minskas till 50 mg alternativt höjas till 200 mg beroende på individuell tolerans.

Beställ äkta Spedra med recept på köpet

Spedra dosering

 • Spedra 50mg
 • Spedra 100mg
 • Spedra 200mg

Spedra effekt

Spedra är en av flera mediciner som behandlar erektil dysfunktion (ED), eller impotens. Det är vanligt att ha svårt att få stånd, eller att ha svårighet att behålla ståndet och det drabbar de allra flesta män någon gång i livet.

Det finns många olika orsaker till varför man drabbas och det kan vara både psykiska och fysiska orsaker. Ofta är det dock så att det är psykiska orsaker som ligger bakom när man har svårt att få stånd.

En vanlig orsak är stress och då vi lever i ett stressat samhälle idag så är det inte så konstigt att det är många män som drabbas.

Det kan även ha att göra med depression, eller att man mår allmänt dåligt psykiskt för stunden. En annan bidragande orsak är trötthet och sedan är det också så att många drabbas på grund av att de är nervösa inför det sexuella mötet.

Det är väldigt vanligt att man upplever att det är svårt att få stånd när man har druckit mycket alkohol, men även ett högt intag av tobak påverkar negativt. Förmågan att få stånd minskar av tobak och alkohol och detta gäller både vid enstaka tillfällen och vid ett mer långvarigt bruk/missbruk.

Eventuella Spedra biverkningar

När det kommer till biverkningar ser det ut såhär för Spedra:

Vanliga biverkningar

 • huvudvärk
 • rodnad
 • nästäppa

Mindre vanliga biverkningar

 • yrsel, somnolens, sinushuvudvärk, dimsyn,
 • hjärtklappning, blodvallning, sinuskongestion, ansträngsningsdyspné, dyspepsi,
 • illamående, kräkningar, magbesvär, ryggsmärta, muskelspänning,
 • trötthet, förhöjda leverenzymer, onormalt EKG

Sällsynta biverkningar

 • influensa, nasofaryngit, årstidsbunden allergi, gikt, insomni, prematur ejakulation,
 • olämplig affekt, psykomotorisk hyperaktivitet, angina pectoris, takykardi,
 • hypertoni, rinorré kongestion i de övre luftvägarna, muntorrhetm
 • gastrit, smärta i nedra delen av buken, diarré, utslag, flanksmärta, myalgi, muskelspasmer,
 • pollakisuri, penisstörning, spontan peniserektion, genital klåda,
 • asteni, bröstsmärta, influensaliknande symptom, perifert ödem, förhöjt blodtryck, blod i urinen,
 • hjärtblåsljud, förhöjd nivå av prostataspecifikt antigen, viktökning,
 • förhöjd kreatinnivå i blodet, förhöjd kroppstemperatur

Som ni kan se ovan så kan man påverkas på många olika sätt av Spedra. Har man otur och råkar ut för en biverkning så kan det vara en som påverkar antingen immunsystemet, ögonen, magen och tarmarna, hjärtat, psyket, huden med mera.

Vad du behöver veta innan du använder Spedra

Det finns olika tillstånd som gör att du inte ska ta Spedra, precis som det är med andra läkemedel.

Använd inte Spedra om något av följande stämmer in på dig:

 • du är allergisk mot avanafil, eller ett annat innehållsämne i Spedra
 • du tar nitratläkemedel mot angina, så som exempelvis amylnitrit eller glycerylnitrat
 • du tar läkemedel mot hiv eller AIDS, så som exempelvis
 • du tar läkemedel mot svampinfektioner, såsom ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol
 • du tar vissa antibiotika mot bakterieinfektioner, såsom klaritromycin eller telitromycin,
 • du har ett allvarligt hjärtproblem
 • du har haft stroke eller hjärtattack de senaste 6 månaderna
 • du har lågt blodtryck, eller högt blodtryck (som inte kontrolleras med läkemedel)
 • du har bröstsmärtor, eller om du får bröstsmärta vid sexuellt umgänge
 • du har allvarliga lever- eller njurproblem
 • du har förlorat synen på ena ögat på grund av att inte tillräckligt med blod når ögat (icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati
  vissa allvarliga ögonproblem finns i släkten (exempelvis retinitis pigmentosa)
 • du tar riociguat
 • du har hjärtproblem
 • du har ”priapism” (en ivarande erektion som håller i sig i 4 timmar eller mer)
 • du har ett fysiskt tillstånd som påverkar formen på din penis
 • du har aktivt magsår
 • du har någon form av blödningsstörning

När ska man använda Spedra

Det finns ett flertal olika tillstånd och sjukdomar som kan vara lite jobbiga och ”pinsamma” att söka hjälp för och erektil dysfunktion är ett av dessa tillstånd.

Det är många som drar sig för att söka hjälp och istället försöker man själv-medicinera med ”läkemedel” som är farliga och som inte är godkända av Läkemedelsverket.

Anledningen till att det överhuvudtaget är möjligt för de företag som säljer denna typ av piller att existera är att män som har svårigheter att få stånd inte vill träffa läkare och be om hjälp på grund av att det känns ”pinsamt” att tala om sitt problem.

Det är ett problem som blir väldigt intimt i ett möte med en läkare, det går inte att komma ifrån, så om man inte är van vid det så kan det naturligtvis bli lite tufft första gången.

Man kan ta med sig någon så att man har lite stöd, eftersom det kan bli så att det jobbiga i mötet kan vara så ansträngande att man glömmer bort vad som blir sagt.

Då är det viktigt att man har med sig någon som kan rycka in och som också kan komma ihåg vad läkaren har sagt vid mötet.

En bra sak som man kan välja att göra är att söka hjälp för erektil dysfunktion hos en av de tjänster som idag erbjuder läkare på nätet. På så vis så blir det mindre intimt och mindre jobbigt första gången och sedan kan man fortsätta att fylla på sitt recept på ett smidigt sätt med hjälp av samma tjänst.

Man kan med andra ord få hjälp med ett problem som är intimt och ”pinsamt” utan att behöva träffa läkaren personligen, utan istället kan man få samma expertis och hjälp, men genom ett möte via nätet.

Det är inte utan anledning det är så många som använder denna typ av tjänster numera, utan det är ganska självskrivet att man tar hjälp av läkare på nätet med denna typ av problem.

Fysiska orsaker till erektil dysfunktion

Ovan har vi omtalat orsaker till erektil dysfunktion som har att göra med psykiska omständigheter, men det är naturligtvis så att det även finns ett flertal olika fysiska orsaker till ED. Ofta är det så att de psykiska orsakerna mer kommer sig som ”plötsliga besvär”, medan de fysiska besvären istället har att göra med hur saker och ting förhåller sig på en ”day-to-day basis”.

Exempel på tillstånd och sjukdomar som kan ligga till grund för erektil dysfunktion är följande:

 • diabetes
 • åderförkalkning
 • högt blodtryck
 • prostatacancer
 • MS samt andra neurologiska sjukdomar

Man kan även drabbas på grund av en operation i underlivet eller efter exempelvis strålbehandling. Det finns, som ni kan se, ett flertal olika orsaker som kan ligga bakom erektil dysfunktion och vare sig det är fysiska orsaker eller om det är psykiska dito så är det ett problem som den drabbade vill ha hjälp med.

Ytterligare orsaker kan vara att man exempelvis tar antidepressiva läkemedel, eller att man har väldigt låga halter av testosteron. Låga nivåer av det manliga könshormonet kan leda till att man får minskad sexlust, nedsatt energi och att man känner sig nedstämd. Att det också är på det viset att låga nivåer av testosteron kan leda till svårigheter att få stånd är naturligt eftersom det hör samman.

Receptbelagda läkemedel

Alla PDE5-hämmare är receptbelagda och de ingår inte heller i högkostnadsskyddet. Det innebär att man får betala hela summan på egen hand utan subventionering.

Skillnaden mellan receptbelagd medicin och receptfri medicin är att man måste få den receptbelagda medicinen utskriven på recept av en läkare. Med receptfri medicin är det istället på det viset att man kan köpa den själv på apotek, nätapotek, mataffär etcetera.

De mediciner som man får på recept är individuellt anpassade efter varje patient, medan man med exempelvis Alvedon kan ta antingen 1, 2 eller en halv, om man vill det. Denna typ av mediciner är inte farliga att använda på samma sätt som receptbelagda mediciner kan vara, utan man kan ta dem och till och med blanda dem (efter att man först tagit reda på hur man kan blanda dem).

Med receptbelagda läkemedel är det så att det kan vara väldigt farligt om någon annan tar av den, så man måste komma ihåg att alltid ha den i säker förvaring. Det är inte endast barn som kan påverkas av receptbelagd medicin, utan det är också så att det är farligt för vuxna att ta av andra personers mediciner.

Att på egen hand medicinera är farligt i alla lägen, men det är särskilt farligt när det gäller den här typen av läkemedel. Man ska respektera regeln som säger att man ska ta individuellt anpassad medicin. Gör man inte det så kan det gå väldigt illa.

Spedra eller Viagra

Idag är det ytterst sällsynt att drabbas av en sjukdom, eller ett tillstånd som inte går att behandla.

Erektil dysfunktion går, som ni har sett ovan, att behandla med bland annat Spedra, men även med hjälp av andra potenshöjande medel så som exempelvis Viagra med flera.

Ibland kan det vara så att man behöver testa lite olika läkemedel innan man hittar rätt och då det är så att detta är ett läkemedel som är på recept så kan man testa sig fram tillsammans med sin läkare.

Vanliga frågor och svar

Är Spedra bra?

Spedra är en tablett som tillhör en grupp läkemedel som kallas PDE5-hämmeren och används för att behandla erektil dysfunktion (impotens) hos vuxna män. Spedra är ett bra alternativ som kan hjälpa dem som har problem att få och bibehålla en fast erektion i penisen tillräcklig för normal sexuell aktivitet. Spedra-piller bör tas en halvtimme före sexuell aktivitet, eftersom det hjälper till att vidga blodkärlen i penis vilket resulterar i en lättare förmåga att uppnå erektion.

Hur länge varar Spedra effekten?

Spedra tabletter finns i 100 mg och 200 mg former som har Avanafil som huvudingrediens. Avanafil enligt fuss.se tillhör gruppen andra generationens PDE5-hämmare med lägst registrerad frekvens av biverkningar. Avanafil har en mycket liknande effekt som vardenafil och sildenafil men också en förlängd effekt på 12 till 24 sar efter intag.

Hur mycket kostar Spedra?

På rekommenderade apotek varierar priset på Spedra för svenska kunder beroende på antalet tabletter och den dos du vill köpa.

Om du bestämmer dig för att köpa Spedra på apoteket 121Doc, priset är som följer:

 • 4 tabletter, 200g: 1029 kr
 • 8 tabletter, 200mg: 1769 kr
 • 12 tablett, 200mg: 2469 kr
 • 16 tabletter, 200mg: 3069
 • 32 tabletter, 200mg: 5480mg

Hur man använder Spedra?

Spedra tas oralt med ett glas vatten. Den första effekten uppträder en halvtimme till en timme efter sväljning. Om du tar Spedra på fastande mage kommer du att känna den första effekten redan efter 15 minuter, medan om du tog den strax efter en måltid kan den första effekten komma efter en halv till en timme. Om du dricker mer vätska (2-3 glas vatten) medan du sväljer Spedra-tabletter kommer effekten snabbare och blir starkare oavsett om du har ätit eller inte.

Hur fungerar Spedra?

Efter att ha sväljt fungerar Spedra genom att slappna av blodkärlen och underlätta blodflödet till penis, vilket resulterar i en fast erektion efter sexuell stimulering. Spedra gjuter ingen erektion utan sexuell stimulans, utan fungerar bara när du är sexuellt stimulerad.

Källa:

 • www.fass.se