Sildenafil Teva 25mg, 50mg i 100mg filmdragerad tabletter

Sildenafil (handelsnamn Viagra med flera) är ett läkemedel utvecklat av Pfizer. Detta läkemedelsföretag är ett amerikanskt multinationellt  sådant och det är det största i världen. Det är naturligtvis inte endast Sildenafil som kommer från Pfizer, utan även mediciner som Lipitor, Diflucan och Metformin kommer från detta läkemedelsföretag.

Från början var det tänkt att Sildenafil skulle användas till att behandla kärlkramp. Vad som hände var dock att dessa försök inte alls föll väl ut, men man märkte istället att förlängd erektion, eller välkommen erektion vid impotens hos män var en vanligt förekommande biverkning.

Detta ledde fram till att Pfitzer beslutade sig för att testa läkemedlet för dess effekt på impotens istället, vilket resulterade i den medicin vi idag känner som Viagra med flera

Det finns många andra läkemedelsföretag som har patenterat Sildenafil i filmdragerade tabletter, som Teva. I Europa är Sildenafil 5mg, 50mg och 100mg filmdragerade tabletter från Teva för närvarande ett av de vanligaste potensläkemedlen du kan köpa..

Köp potensmedel Sildenafil

sildenafil pris
TablettAntalPrisReceptMer info
Sildenafil4 tabletter (25mg)659.00 kr Ingår i prisetBegär recept »
Sildenafil4 tabletter (50mg)699.00 krIngår i prisetBegär recept »
Sildenafil4 tabletter (100mg)789.00 krIngår i prisetBegär recept »
Sildenafil12 tabletter (50mg)1669.00 krIngår i prisetBegär recept »
Sildenafil24 tabletter (25mg)2599.00 krIngår i prisetBegär recept »

* Pris: Vi gör vårt bästa med att hålla alla Sildenafil priser uppdaterade men priserna kan ändras av respektive företag när som helst utan förvarning. Dubbelkolla alltid hos företaget så att priset är rätt.

Sildenafil i olika former

Sildenafil finns i olika former. Man kan få sildenafil utskrivet på recept i någon av följande former:

 • Sildenafil tabletter i styrkorna 25, 50 eller 100 mg
 • Flytande form (suspension som sväljs)
 • Injektionsvätska (fås på sjukhus)

Sildenafil används även används för högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (PHA – pulmonell arteriel hypertoni).

Vad är Sildenafil – introduktion

Sildenafil är den aktiva substansen/det verksamma ämnet i Viagra, vilket innebär att det är precis som med olika varianter av exempelvis paracetamol.

Med paracetamol som aktiv substans hittar vi bland annat läkemedel som Panodil, Alvedon, Pamol med flera.

De har alla paracetamol som det verksamma ämnet, vilket alltså innebär att alla dessa olika läkemedel fungerar på samma sätt.

Sildenafil alternativ

När det kommer till just sildenafil så är det mest kända läkemedelsnamnet Viagra tabletter, men det är långt ifrån det enda namnet detta läkemedel går under. Själva läkemedlet tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för PDE5-hämmare.

Olika tillverkare har olika namn på produkten och här följer ett par exempel:

 • Granpidam
 • Balcoga
 • Idilico
 • Revastad
 • Mysildecard
 • Orisild
 • Revatio
 • Sildenafil 1A Farma
 • Sildenafil Accord
 • Sildenafil Actavis
 • Sildenafil Navamedic
 • Sildenafil Pfitzer
 • Sildenafil STADA
 • Sildenafil Teva
 • Sildenafil Teva Pharma

Det fungerar på de viset att när patenttiden går ut på ett läkemedel så är det tillåtet för andra tillverkare att börja tillverka kopior av originalet. Dessa kopior kallas för generiska läkemedel och innehåller alltså samma verksamma ämne, men säljs under ett annat namn.

Priset kan i vissa fall skilja sig åt beroende av vilket av de olika läkemedlen man köper, och detta är en av de saker som händer när patentet går ut. Med lägre priser på medicin med samma aktiva ämne så kan andra tillverkare konkurrera ut den tidigare patenthållaren och det är också det som sker.

Det finns inte bättre eller sämre varianter, utan alla varianter är lika bra. Man behöver således inte bli orolig om man får ett recept utskrivet på ett läkemedel som inte är originalet. Det fungerar på samma sätt, så det är bara namn och förpackning som skiljer sig åt.

Det kan också vara så att hjälpämnena i medicinen skiljer sig åt. I vissa fall är det därför på det viset att två utbytbara läkemedel med olika hjälpämnen påverkar en person på olika sätt. Det kan handla om att man inte tål ett hjälpämne, till exempel.

Hur fungerar Sildenafil?

Sildenafil fungerar på det viset att det hämmar ett särskilt enzym i kroppen som kallas för fosfodiesteras typ 5 och det gör så att:

 1. blodflödet till penis ökar så att svällkropparna kan fyllas med blod (det ger dock inte någon effekt utan sexuell stimulering
 2. det sänker blodtrycket i lungorna genom att vidga blodkärlen i lungorna.

Så, vad är det så lite mer exakt som händer i kroppen vid användning av sildenafil då målet är att behandla erektil dysfunktion?

Jo, det som händer är att ämnet behandlar erektionsproblem genom att påverka fysiologiska processer som sker i samband med sexuell stimulans. Detta innebär alltså inte att ämnet ökar sexlusten, utan det underlättar för kroppen att uppnå erektion.

Det som sker är en frisättning av kväveoxid i penisens svällkroppar, vilket gör så att enzymet guanylatcyklas aktiveras. När detta sker så ökas cGMP (cykliskt Guanosinmonofosfat) och det, i sin tur, gör det möjligt för den glatta muskulaturen att slappna av och detta resulterar i erektion då svällkropparna fylls med blod.

Erektionen bibehålls genom att avflödet stängs av med hjälp av det inflödande blodets tryck, eller med vissa muskelgrupper och detta innebär alltså att penis kan fortsätta vara fylld med blod. Avflödet fortsätter vara avstängt fram tills dess att den sexuella stimulansen upphör, eller efter att mannen fått utlösning.

För män med stora svårigheter att uppnå erektion så innebär detta att det blir mycket lättare att få erektion och för män med mindre erektionsproblem så resulterar användandet av sildenafil i en eller annan form i att erektionen blir både mer pålitlig och mer hård än normalt.

Sildenafil verkningstid

Sildenafil verkningstid infografik

Här visar vi hur länge Sildenafil verkar efter:

 • 15 minuter: Första svar hos vissa män känns så tidigt som 15 minuter efter att ha svalt p-piller. Sildenafil rör sig mycket snabbt genom din kropp.
 • 30 minuter: Läkare och läkare säger alltid att Sildenafil börjar verka 30 minuter efter att ha tagit det. Men enligt många tester är du efter en halvtimme helt redo för normalt samlag.
 • 60 minuter: En timme efter att du tagit p-piller har du maximal erektionspotential. Sildenafilsubstansen koncentreras maximalt i din kropp och effekten märks.
 • 5 timmar: Koncentrationen av ämnet har nått sitt maximum och sjunker nu, men det betyder inte att du inte kommer att kunna få erektion. Om du är sexuellt stimulerad kommer du definitivt att få en normal erektion.
 • 10 timmar: Sildenafil fungerar fortfarande. Många studier har visat att det är absolut ingen skillnad i kvaliteten på erektionen nu efter intag eller tio timmar efter intag.
 • 24 timmar: Det är vetenskapligt bevisat att 24 timmar efter att du tagit Silednafil försvinner från ditt blodsystem, men du kan fortfarande få effekt och lättare erektion efter sexuell upphetsning.

Eventuella Sildenafil biverkningar

Som med andra läkemedel så finns det alltid en risk att man får en, eller flera, biverkningar efter det att man börjar använda sig av en ny medicin. Det finns mer vanliga och mindre vanliga biverkningar och det är individuellt hur man själv reagerar på sildenafil.

Ofta är det så att negativa biverkningar försvinner med tiden, så man kan i många fall fortsätta med medicineringen fram tills dess att biverkningarna försvinner av sig själva.

Detta gäller för de biverkningar som man kan hitta på bipacksedeln, eller som läkaren som skrivit ut receptet har berättat om.

Är det istället så att man upplever biverkningar som inte nämnts så ska man genast kontakta vården, eftersom det kan innebära att man är extra känslig för något, eller ännu värre.

Vad gäller den typen av biverkningar som inte finns med bland de listade på bipacksedeln, utan som man själv känner av så är det kanske inte så lätt att inse att det är just en biverkning av medicinen, men oftast kan man lägga ihop ett och ett och inse att det är så det förhåller sig.

Om någonting händer i kroppen som man inte är van vid efter det att man börjat äta en ny medicin så är risken stor att det är en biverkning av medicinen, även om det kan vara så att det är en väldigt ovanlig sådan.

Du ska därför ta detta på stort allvar, eftersom en sådan biverkning kan vara ännu farligare än en sådan som nämns av läkaren eller som finns med i informationen på bipacksedeln.

När det kommer till biverkningar av ett läkemedel så delas de in i ”vanliga”, ”mindre vanliga” och ”sällsynta”, vilket är ett bra sätt då det gör att man som patient lättare kan få en snabb överblick över vad man kan förvänta sig och vad som är mindre vanligt.

För sildenafil är det, enligt FASS.se följande biverkningar som gäller.

Mycket vanliga biverkningar

Kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare →

 • illamående
 • ansiktsrodnad
 • värmevallningar
 • matsmältningsproblem
 • förändrat färgseende
 • dimsyn
 • synstörningar
 • nästäppa samt yrsel

Mindre vanliga biverkningar

Kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare→

 • kräkningar, hudutslag, ögonirritation, blodsprängda ögon/rödögdhet, ögonsmärtor, att se ljusblixtrar eller uppfattar ljus som mycket starkt, ljuskänslighet, vattniga ögon, hjärtklappning, snabba hjärtslag, högt blodtryck, lågt blodtryck,
 • muskelsmärta, sömnighet, minskad känsel, svindel, öronringningar, muntorrhet, blockerade eller täppta bihålor, inflammation i slemhinnan i näsan,
 • smärta i övre delen av magen, gastroesofageal refluxsjukdom, närvaro av blod i urinen, smärta i armar eller ben, näsblödning, värmekänsla och trötthetskänsla

Sällsynta biverkningar

Kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare→

 • svimning, stroke, hjärtattack, oregelbundna hjärtslag, tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan,
 • en känsla av att det blir trångt i halsen, avdomnad mun, blödning i bakre delen av ögat, dubbelseende, minskad synskärpa, onormal känsla i ögat, svullnad i ögat eller ögonlocket, små prickar eller fläckar i synfältet,
 • att man ser en gloria runt ljuskällor, utvidgade pupiller. missfärgning av ögonvitan, blödning i penis, blod i sädesvätskan, torr näsa, svullnad inuti näsan, lättretlighet och plötslig nedsättning  eller förlust av hörsel

Att tänka på vid användning av Sildenafil

Du får inte ta sildenafil om du använder:

 • Nitrater: Man ska inte använda sildenafil samtidigt som man använder nitrater (används för att lindra kärlkramp), eftersom man då riskerar att få ett kraftigt blodtrycksfall. Detta, i sin tur, kan utlösa ett kärlkrampsanfall eller en hjärtinfarkt.
 • Amylnitrit: Man ska inte heller kombinera sildenafil med amylnitrit, eftersom det kan ge samma effekt som nitrater (se ovan). Detta är från början ett hjärtläkemedel, men det används i i Sverige längre.
 • Grapefrukt: Detta är en annan sak som man inte ska äta när man använder sildenafil. Detta är inte endast gällande för just sildenafil, utan det är allmänt så att man ska vara försiktig med grapefrukt när man äter medicin. Grapefrukt i alla former, alltså även juice, kan minska kroppens förmåga att göra sig av med läkemedlet och då kan man få kraftigare effekt av läkemedlet, vilket ökar risken för biverkningar.
 • Bondil: Vi har inte kunnat säga så mycket om biverkningarna om kombinationen av sildenafil och bondil. Vi skulle inte vilja utsätta dig för fara och dra dina egna slutsatser, så vi råder dig att fråga läkaren som skrev ut bondil-tabletter till dig.

OM du tar andra läkemedel samtidigt så finns alltid risken att de påverkar varandra. Bland annat kan det vara på det viset att dosen på ett läkemedel behöver ändras, vilket läkaren kan hjälpa dig med.

Om du äter naturläkemedel av ett eller annat slag är det viktigt att rådfråga med läkare även då. Det kan vara så att det naturläkemedel du äter kan krocka med din andra medicin och det är farligt.

Du ska inte heller använda dig av sildenafil samtidigt som du använder dig av annan behandling mot impotens utan att rådfråga läkare först.

Vanliga frågor & svar

Hur länge verkar Sildenafil?

Efter intag börjar sildenafil verka inom 15 minuter och kommer att ha maximal styrka under de kommande 5 timmarna. Sildenafilsubstans kommer att finnas i din kropp 24 timmar efter att du sväljt, och hela denna tid kommer du att kunna uppnå en erektion för normalt samlag.

Vad kostar Sildenafil i Sverige?

Om du besöker en läkare i Sverige och han skriver ut ett recept till dig betalar du 4 Sildenafil-tabletter runt 500 kronor. Om du bestämmer dig för att köpa Sildenafil online från Licensed European Medicines blir priset runt 500 kronor. Den enda fördelen om du köper Silednafil online är att du slipper det pinsamma samtalet med läkaren och det pinsamma köpet av Sildenafil på ditt närliggande apotek.

Kan man köpa Sildenafil receptfritt?

Jo det kan du. Men var försiktig eftersom många onlineapotek erbjuder falska produkter som kan äventyra din hälsa. Lyckligtvis säljer den europeiska nätapotek vi rekommenderar på vår sida praktiskt taget Sildenafil utan recept. Dessutom skickar de i paketet ett giltigt recept skrivet av en europeisk legitimerad läkare med Sildenafil-tabletter.